TUR | ENG

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 
Kurumsal

Kalite ve Çevre

İnsan Kaynakları
Ürünler
İletişim

 
 
Kalite ve Çevre Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite bilincimizi, politikamızı ve hedeflerimizi oluşturan temel ilkeler, şirketimizin tüm çalışanlarının ve tedarikçilerimizin ortak sorumluluğu paylaşmasıyla, Toplam Kalite Yönetimi’nin temel taşları olan müşteri mutluluğu, sürekli gelişme ve iyileştirme, tam ve aktif katılım, çevre koruma ve geliştirme, süreçlerle yönetim ve tüm iş süreçlerimizde mükemmelliği arama davranışının bir sonucu olarak, özünde müşteri memnuniyetine ve müşterilerimize en mükemmel ürün ve satış sonrası hizmeti, zaman ve fiyat unsurlarını da gözönünde bulundurarak sunmaktır. Büyümenin ancak ürün kalitesi ile sağlanabileceğine inanırız. Kalite, fikir üretiminden başlar, ürün ve süreç tasarımından sonra üretim sürecine aşılanır ve müşteriye ulaşır. MTF’de kalite üretilir, kontrol edilmez. 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ 
Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi’ne dayalı çevre yaklaşımımızı, çevre kültürümüzü, çevre bilincimizi ve çevre kirletilmesini önlemeye yönelik çalışmalarımıza temel yaklaşımlarımızı, üretimimizin girdilerinden, ürünümüzün kullanımına kadar her aşamada, çevremize, çalışanlarımıza ve üretimimizden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesi muhtemel tüm  ilgi gruplarımıza saygılı bir anlayış içerisinde sürdürmek üzere gönüllü ve kararlı bir şekilde benimsediğimiz çevre politikalarımız, tüm MTF Ailesi’nin sorumluluğundadır.